Informatie Aanvragen
DyslexieDyslexie is een veel voorkomend leerprobleem, dat zich op verschillende manieren kan manifesteren.

Vaak wordt op school en/of thuis extra hulp geboden om de beperkingen van dyslexie te minimaliseren. Soms is deze hulp niet voldoende en is extra behandeling nodig.

Het Behandelcentrum voor Dyslexie Rijnland biedt dyslexie-behandelingen op maat aan leerlingen van het primair/basis-onderwijs in de regio Rijnland (Leiden e.o.).

Naast het bieden van (dyslexie)behandelingen, heeft het Behandelcentrum voor Dyslexie Rijnland zich ook gespecialiseerd in het geven van remedial teaching op alle didactische gebieden van het primair onderwijs. U kunt hierbij denken aan hulp bij rekenen, begrijpend lezen, plannen, studiebegeleiding, etc. Tevens wordt er individuele Entreetoets- of Citotraining aangeboden. Training in groepjes van twee is bij de Entree- en Citotraining ook mogelijk.

De begeleiding wordt afgestemd op de mogelijkheden van de leerling en wordt in samenspraak met de leerling, ouders en eventueel school vormgegeven.Het behandelcentrum voor Dyslexie werkt voornamelijk in opdracht van ouders, maar ook scholen kunnen uren remedial teaching inkopen. Deze remedial teaching wordt uitgevoerd op de school zelf.Naast individuele begeleiding neemt het Behandelcentrum voor dyslexie ook intelligentietesten af bij kinderen van 6 tot en met 16 jaar. Bijvoorbeeld als ouders of school twijfelen aan de intellectuele capaciteiten van een kind of als ouders naar aanleiding van een tegenvallende Entreetoets of Eind Cito een second opinion willen hebben.